Sunday, 16 January 2011

Perkhidmatan

Buat permulaan kalinya saya menjual kerepek ditempat kerja.
Saya juga telah menghantar ke koperasi-koperasi sekolah yang
berminat.

No comments:

Post a Comment